Slovenština

  • 29.4.2024

Lékařské překlady z/do slovenštiny: Zejména překlady lékařských zpráv (zprávy propouštěcí, syntézy, předoperační vyšetření apod.). Překlady z oblasti farmacie: léčiva, legislativa, marketing. Farmaceutický marketing: obaly, letáky a příbalové informace. Překlady klinických studií. Překlady z veterinární medicíny. Překlady manuálů pro medicínské přístroje. Překlady vypracovány odborníky:  MUDr. Helmut Schwarz – a jeho tým lékařů. MUDr. Helena Schwarzová MUDr. […]

Share Button
Zařazeno do témat: ,

Překlady lékařských textů

  • 28.4.2024

Lékařské texty přijímáme zpravidla v různých podobenstvích a pro různé účely využití. Mezi překlady pro další účely léčby patří zcela jistě překlady lékařských zpráv. Dalšími překlady lékařských textů jsou všechny následné typologie: překlady klinických studií překlady marketingových materiálů překlady posudků odborných lékařů překlady reklamních materiálů syntézy a překlady lékařských textů, tedy např. LZ Poslední lékařské […]

Share Button
Zařazeno do témat: ,

Medicínské překlady expresně do angličtiny

  • 22.4.2024

Překlad medicínského textu do angličtiny. V souboru k náhledu ukázka medicínského překladu z naší „autentiky“, který vzniknul překladem z českého jazyka (MUDr. Janda): According to the MRI examination performed in the lumbosacral spine – the metastatic changes of the skeleton, the additional scintigraphic examination (see above). The patient is without the complications during the hospitalization […]

Share Button
Zařazeno do témat: ,

Překlad lékařských zpráv do němčiny

  • 17.4.2024

Překlad lékařských zpráv do němčiny je úkol nesmírně důležitý a vyžaduje mimořádnou odbornost a přesnost. Jedná se o přenos klíčových informací o zdravotním stavu pacienta z jednoho jazyka do druhého, což nesmí být náchylné k chybám či nepřesnostem. Zde se dozvíte, jak může kvalitní překladatel zajistit, že lékařské zprávy budou v němčině přesné a srozumitelné. […]

Share Button
Zařazeno do témat: ,