Překlad lékařské zprávy pro pojišťovnu

  • 17.4.2024

Překlad lékařské zprávy pro pojišťovnu z angličtiny + razítko soudního tlumočníka: Telefonát přijatý ráno v 8:30 zněl jako požadavek pro českou pojišťovnu vyžadující pro své posudkové oddělení překlad lékařské zprávy lékaři + razítko soudního znalce. Dle našeho odborného postoje úkon zcela podřadný, neboť překlad lékařem není v drtivém množství případů soudními tlumočníky napodobitelný. Překlad lékařské […]

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

Překlad lékařské zprávy pro pojišťovnu: angličtina

  • 17.4.2024

1. Dnes jsme přijali naléhavou žádost o překlad lékařské zprávy do angličtiny. Jednalo se o zprávu dlouhou 4 normované strany – práce pro naši lékařku. Lékařka přeloží zpráv do angličtiny do druhého dne od vyřčení požadavku klientem. Klient žádá konkrétně překlad zprávy pro zahraniční leteckou společnost a následně pro pojišťovnu pro účely plnění pojistné události […]

Share Button
Zařazeno do témat: , ,