Překlad manuálu k veterinárním produktům

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

V létě jsme zpracovávali překladem rozsáhlý manuál čítající 1500 stran text – jednalo se o materiál k veterinárním produktům. Jednalo se tedy o text nikoliv z humánního, ale veterinárního lékařství. Právem jsme byli hrdi na výsledek naší práce, nebot se podařilo jej předat klientovi za 2,5 měsíce od předání zakázky k vypracování. Překlad veterinárního textu je velmi podobná práce, jako překlad z oblastí humánní medicíny a samotný rozsah byl dán četností jednotlivých produktů, studií k nim a marketingovým obsahem. Daný výsledek překladu byl dílem 3 lékařů, z nichž dvou veterinárních.

1500 stran textu veterinárních překladů

Překlad 1500 stran textu může zabrat kratší i delší čas, vše závisí na dohodě s klientem a na možnostech týmu. Překlad cca 100 normovaných stran textu jsme chopni dodat i do 1 týdne od zadání a to v perfektní/vědecké kvalitě.

Medicínské překlady ve vysoké kvalitě lékopisu

Žádáte-li od nás překlad veterinárního textu, kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button