Překlad výpisu dokumentace

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři (překlady výpisů ze zdravotní dokumentace do jazyků – anglický, německý, slovenský, český, ruský: tzv. jazykové syntézy). Překlady do angličtiny, překlady z oborů lékařského marketingu, překlady z biologických vět, překlady výpisu z lékařských zpráv, překlady zdravotní dokumentace.

Překlad výpisu zdravotní dokumentace do angličtiny

Zákazníkovi-pacientovi jsme přeložili výpis jeho zdravotní dokumentace do anglického jazyka. Tento překlad vznikal z dokumentace, která čítala původně více, než 200 položek. Zákazník z ní nechal vypracovat tzv. výpis dlouhý necelých 30 stran (včetně některých speciálních vyšetření a laboratorních výsledků). Takto dlouhý překlad je záležitostí pro našeho kolegu-lékaře na asi 1 týden činnosti.

Překlad do angličtiny

Náš kolega lékař v takovém případě započíná vždy novou práci, s tím, že denní norma a výkon se pohybují někde mezi 4 – 7 normovanými stranami denně. Český lékař-překladatel po dokončení překladu, předává výpis z dokumentace soudnímu znalci v oboru jazyk, ten provede odbornou jazykovou revizi. Překlad do angličtiny realizuje náš tým lékařů pro překlad výpisů ze zdravotní dokumentace, překladů lékařských zpráv, překladů z oblasti lékařského marketingu (z i do angličtiny), překlad z oblasti biologických věd – v širším pojetí.

Překlad do angličtiny: kapacita medical překladů

Medicínské překlad vypracovává výhradně lékař – jeho denní kapacita činí cca 5 normovaných stran u složitějších překladů. Komplikace s sebou může nést překlad klinické studie, nebo překlad lékařské zprávy. Tam o složitějším překladu můžeme takto hovořit. Další snadnější překlady dávají prostor pro navýšení kapacity na až 10 normovaných stran denně. Může se v tomto případě jednat o materiály snazšího rázu. Příkladem může být poslední překlad z oblasti biologie pro školící účely a jeho převod do Powerpointové prezentace.

Žádáte-li překlad výpisu zdr. dokumentace, kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlady z farmacie – jazyková a odborná úroveň

Share Button