Překlady z farmacie – jazyková a odborná úroveň

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Tel.: +420…

Co se jazykové úrovně překladů týká, ta je pro zapálenost lékařů při odborné práci následně prověřena odborníkem v daném oboru: soudním znalcem, což zaručí dokonalost textu i obsahu. Dané korektury probíhají v rámci ceny za překlad, nejsou tedy účtovány extra. Žádá-li od nás klient překlad z farmacie v rozsahu cca 50 normovaných stran, jsme schopni jej dodat do 7 pracovních dní, což odpovídá procovní normě lékaře normě 5- 6 NS/den.

LÉKAŘSKÉ ODBORNÉ PŘEKLADY – STUDIE

Farmacie a odborné farmaceutické práce, lékařské zprávy a výukové a školící materiály pro mediky a lékaře, překlady z oboru medicínské techniky a farmaceutický marketing: angličtina, čeština, němčina, slovenština – reference od CZ a SK subjektů: farma firmy, univerzity, prestižní zdravotní ústavy. Tým MUDr. Schwarze pro lékařský odborný překlad.

Žádáte-li od nás překlad z farmacie, nebo byste jej rádi nejprve konzultovali, spojte se s námi prosím ZDE.

Překlady farmaceutických studií / Neintervenční studie

Share Button