Překlad 25 lékařských zpráv měsíčně / němčina

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby v ČR, Německu a dalších zemích. Překlady lékařských zpráv pro české a zahraniční pojišťovny.

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby v ČR, Německu a dalších zemích. Překlady lékařských zpráv pro české a zahraniční pojišťovny.

Až 25 lékařských zpráv za měsíc přeložíme do němčiny. Zpravidla se jedná o lékařské zprávy, nebo posudky, které se překládají naopak z němčiny. Celkem tento počet narůstá až do 150 stran/měsíc. V září jsme přeložili tři rozsáhlé posudky pro pojišťovnu, přičemž dva z nich do němčiny a třetí do maďarštiny. Celkový rozsah překladů za měsíc v září v rámci: posudků a lékařských zpráv (němčina) 320 normovaných stran.

Německé lékařské zprávy: účel použití

lékařských zpráv z němčiny se většinou setkáváme se zprávami českých pacientů z nějakého důvodu léčených, nebo ošetřených v Německu. Při překladu do němčiny se zpravidla jedná o záměr českých pacientů být v Německu léčen či posouzen německým lékařem. U obou variant překladů poskytujeme tzv. překlad garantovaný lékařem, tedy překlad jehož odborná úroveň je přenositelná a uznávaná lékaři v Čechách i Německu. Z celkového pohledu se tedy jedná o překlad zprávy pro účely další léčby, což na rozdíl od zpráv určených např. pro pojišťovny s sebou nese i některé malé rozdíly.

Německé lékařské zprávy: pojišťovna

Pro pojišťovny – napřímo, anebo pro pacienty, kteří zprávu dokládají pojišťovně, překládáme lékařské zprávy, ale téměř vždy s tzv. “kulatým razítkem”. Neděláme rozdíl mezi nejasností, zda-li pojišťovna v Česku nebo Německu, razítko požaduje a rovnou jej, pro předejití dalšího zdržení, zákazníkům na zprávu nabízíme.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV PRO FN MOTOL
 • Masarykův onkologický ústav Praha
 • Oční klinika dětí a dospělých II. LF UK a FN Motol
 • II. onkologická klinika LF UK a NOÚ
 • Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol – FN Motol
 • Chirurgická klinika UK. 2. LF a FN Motol
 • Oční klinika dětí a dospělých II. LF UK a FN Motol
 • I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol – FN Motol

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV Z CHIRURGIE

Poslední překlad se zajímavým obsahem z oblasti chirurgie se týkal oční chirurgie. Materiálově se jednalo o dvě brožury v anglickém jazyce pro překlad do češtiny – lékařem. Zákazník také žádal předtiskovou korekturu práce. Celkově bylo přeloženo 10 stran lékařského textu dodaného ve Wordu generováním z PDF. Editace byla tedy snadná i pro lékaře. Termín dodání takovéto práce obvykle stanovujeme na 3-4 dny práce lékaře, při volné kapacitě. Je-li kapacita plnější, je možné se dočkat termínu i 7 dní. V případě úplně volné kapacity pro lékařský překlad, může lékař text přeložit za 1-2 dny.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV A KLINICKÝCH STUDIÍ

V rozsahu lékařských překladů zpravidla pracováváme tyto celky:

 • lékařské zprávy
 • klinické studie
 • specializovanou slovní zásobu
 • propagační materiály
 • letáky k léčivům
 • syntézy lékařských zpráv

Pro překlad lékařské zprávy z/do němčiny, nás prosím kontaktujte na českých kontaktech ZDE.

Share Button