Překlad 25 lékařských zpráv měsíčně / němčina

Odborný Překlad 25 Lékařských Zpráv Každý Měsíc 📅 / Němčina – Angličtina 🇩🇪🇬🇧 S naším týmem na profesionálních překladatelů nemáte překladové starosti. Zvládneme zpracovat až 25 lékařských zpráv měsíčně, a to v jazycích, které známe do detailu. Naše Specializace Zahrnují: 🇩🇪 Němčina 🇬🇧 Angličtina 🇷🇺 Ruština 🇪🇸 Španělština 🇵🇱 Polština 🇮🇹 Italština S námi získáte nejen vysokou kvalitu a rychlost, ale také jistotu, že vaše lékařské zprávy budou správně a odborně přeloženy. Rychlý Kontakt pro Více Informací: +420 608 666 582. Pro konkrétní dotazy a přání nás neváhejte kontaktovat. Navštivte také naši webovou stránku pro další informace. Vaše spokojenost je naším cílem! 🩺🤝

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby v ČR, Německu a dalších zemích. Překlady lékařských zpráv pro české a zahraniční pojišťovny.

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby v ČR, Německu a dalších zemích. Překlady lékařských zpráv pro české a zahraniční pojišťovny.

Až 25 lékařských zpráv za měsíc přeložíme do němčiny. Zpravidla se jedná o lékařské zprávy, nebo posudky, které se překládají naopak z němčiny. Celkem tento počet narůstá až do 150 stran/měsíc. V září jsme přeložili tři rozsáhlé posudky pro pojišťovnu, přičemž dva z nich do němčiny a třetí do maďarštiny. Celkový rozsah překladů za měsíc v září v rámci: posudků a lékařských zpráv (němčina) 320 normovaných stran.

Německé lékařské zprávy: účel použití

lékařských zpráv z němčiny se většinou setkáváme se zprávami českých pacientů z nějakého důvodu léčených, nebo ošetřených v Německu. Při překladu do němčiny se zpravidla jedná o záměr českých pacientů být v Německu léčen či posouzen německým lékařem. U obou variant překladů poskytujeme tzv. překlad garantovaný lékařem, tedy překlad jehož odborná úroveň je přenositelná a uznávaná lékaři v Čechách i Německu. Z celkového pohledu se tedy jedná o překlad zprávy pro účely další léčby, což na rozdíl od zpráv určených např. pro pojišťovny s sebou nese i některé malé rozdíly.

Německé lékařské zprávy: pojišťovna

Pro pojišťovny – napřímo, anebo pro pacienty, kteří zprávu dokládají pojišťovně, překládáme lékařské zprávy, ale téměř vždy s tzv. „kulatým razítkem“. Neděláme rozdíl mezi nejasností, zda-li pojišťovna v Česku nebo Německu, razítko požaduje a rovnou jej, pro předejití dalšího zdržení, zákazníkům na zprávu nabízíme.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV PRO FN MOTOL
 • Masarykův onkologický ústav Praha
 • Oční klinika dětí a dospělých II. LF UK a FN Motol
 • II. onkologická klinika LF UK a NOÚ
 • Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol – FN Motol
 • Chirurgická klinika UK. 2. LF a FN Motol
 • Oční klinika dětí a dospělých II. LF UK a FN Motol
 • I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol – FN Motol

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV Z CHIRURGIE

Poslední překlad se zajímavým obsahem z oblasti chirurgie se týkal oční chirurgie. Materiálově se jednalo o dvě brožury v anglickém jazyce pro překlad do češtiny – lékařem. Zákazník také žádal předtiskovou korekturu práce. Celkově bylo přeloženo 10 stran lékařského textu dodaného ve Wordu generováním z PDF. Editace byla tedy snadná i pro lékaře. Termín dodání takovéto práce obvykle stanovujeme na 3-4 dny práce lékaře, při volné kapacitě. Je-li kapacita plnější, je možné se dočkat termínu i 7 dní. V případě úplně volné kapacity pro lékařský překlad, může lékař text přeložit za 1-2 dny.

Překlady Lékařských Zpráv z Chirurgie (MUDr. Helena Schwarzová)🏥Náš tým překladatelů se neustále setkává s různorodými lékařskými tématy, z nichž jedním z nedávných byla oční chirurgie. Byly nám svěřeny dvě brožury v anglickém jazyce s požadavkem na překlad do češtiny, a to s ohledem na odbornou terminologii. K tomu ještě zákazník požadoval důkladnou předtiskovou korekturu práce. Celkem šlo o 10 stran lékařského textu, který byl původně ve formátu PDF, ale pro nás nebyl problém provést převod do Wordu. Díky tomu bylo možné efektivně pracovat na editaci textu, což usnadnilo proces i našim lékařům, kteří se překladem zabývají. Pokud jde o termín dodání takovéto práce, obvykle stanovujeme dobu 3-4 dnů, pokud máme volnou kapacitu. V případě, že je naše kapacita plnější, může se termín prodloužit na 7 dnů. Nicméně, pokud máme naprosto volnou kapacitu pro lékařský překlad, můžeme text přeložit během 1-2 dnů.
S námi máte jistotu kvalitního a odborně správného překladu lékařských zpráv, včetně těch z oblasti chirurgie. Vaše spokojenost je naším cílem! 🩺🤝

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV A KLINICKÝCH STUDIÍ

V rozsahu lékařských překladů zpravidla pracováváme tyto celky:

 • lékařské zprávy
 • klinické studie
 • specializovanou slovní zásobu
 • propagační materiály
 • letáky k léčivům
 • syntézy lékařských zpráv

Pro překlad lékařské zprávy z/do němčiny, nás prosím kontaktujte na českých kontaktech ZDE.

Share Button