REACH a CLP screening

  • 28.2.2024

Identifikace povinností podniku ve vztahu k REACH a CLP legislativě Postavení podniku v dodavatelském řetězci a v rámci chemické legislativy: • Dostupnost a správnost základní dokumentace – bezpečnostní listy, scénáře expozice, interní dokumentace ;• Registrace, notifikace, autorizace ;• Určení odpovědnosti a systémové zabezpečení v podniku ;• Plnění povinností dodavateli ;• Požadavky odběratelů. Kategorizace chemických látek: […]

Share Button
Zařazeno do témat: , , , , , ,