Překlad lékařského textu – obecná pravidla

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

  • překlady lékařských zpráv od lékařů
  • kvalitní překlady od českých a slovenských lékařů
  • překlady do angličtiny, němčiny a dalších jazyků
  • expresní kontakt: 608 666 582

Dnes jsme přijali další lékařský text (3 strany, potažmo 5 normovaných stran textu), jednalo se o zprávu a my těmto textům také více-méně v naší vnitřní řeči zpráva říkáme. Obecně se však jedná o text, text lékařský. Zpravidla text prohlédne náš lékař a vysloví délku textu. Ten v případě lékařských zpráv a jejich překlad není předem nikdy přesně na desetinu strany odhadnut.

Práce lékaře na lékařském textu

Lékařské texty jsou vždy! na tištěné zprávy v českém, anglickém, nebo německém jazyce. Lékař si scanovou kopii lékařského textu/zprávy otevře na monitoru počítače a provede odhad. Posléze většinou text vytiskne a dá se do překládání. Při práci má na stole papír s textem a překladem tvoří text v němčině, nebo angličtině, nebo dalším jiném jazyku, který daný zákazník žádá.

Překlady z medicíny a kombinovatelnost s přístupem soudně znaleckým

Z titulu poměrně široké odborné základny poskytované znalci a lékaři našeho týmu, rozlišujeme Překlady z titulu medicíny, do dalších podkategorií. Ty nadále technicky dělíme dle dalších kritérií. První kategorií z titulu dostupnosti veřejnosti z oblasti medicíny, jsou překlady zpráv pro běžné pacienty.

PŘEKLAD MEDICÍNY NA VLASTNÍ ŽÁDOST

Jedná se o překlady zpráv pro pacietny, žádající na vlastní žádost (důvody formální ale ne důvody předpokládané další léčby – např. jen evidence u praktického lékaře v zahraničí, apod. či z titulu cestování) či neformální doporučení lékaře (důvody neformální)

ZNALECKÉ PŘEKLADY Z MEDICÍNY

Tam řadíme například překlady z oboru psychologie, které jsou dodávány z rukou lékaře se vzděláním ve všeobecné medicíně /tit. MUDr./ nebo znalcem v oboru psychologie /tit. PhDr., Mgr., PhD./.

Z JAKÝCH JAZYKŮ MEDICÍNSKÉ PŘEKLADY PROVÁDÍME

Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Itálie, Španělsko, Litva, UK, USA, Lotyšsko, Švédsko, Norsko, Estonsko, Rusko, další baltské státy, státy Balkánského poloostrova – jsou nejběžnější destinace překladu z medicíny: 1) Lékařských zpráv – od praktických lékařů, 2) Lékařských zpráv – od odborných lékařů a z laboratoří.

Překlady medicína: laboratoř/RTG/CT/MR (MRI)

Výsledky biochemické laboratoře nebo zkráceně také řečeno Laboratoř, překládáme či na žádost pacientů lze vynechat. Ve vybraných případech toto vynechání z titulu časové úspory lze i doporučit. Dalším častým doplňujícím odborným materiálem k lékařským zprávám, bývají Rentgeny či výsledky Magnetických rezonancí, jejichž popisy jsou překládany vždy. Někdy činíme při dodání jasně označených textů klientem výjimky a lze překládat jen syntézy, které na vlastní žádost definoval sám pacient. Syntézy rozsáhlých celků /např. kompletní obsahy dokumentací od PL/ činíme po dohodě s pacientem a jsou účtovány jiným tarifem, než samotný překlad lékařského materiálu.

Překlady medicína: jazyky:

Z titulu MUDr. zpracováváme kvalifikované překlady, nejenom lékařských zpráv, v jazykovém řetězci: angličtina-němčina-slovenština-čeština-ruština-polština-francouzština-ukrajinština-maďarština. Jedná se statisticky o nejčastější jazykové varianty. Nadále poskytujeme exotičtější jazyky ve zpracování lékařských zpráv do jazyka i z jazyka.

BENEFITY MEDICÍNSKÝCH PŘEKLADŮ

  • Překlad vysoké odborné kvality
  • Jazyky: němčina, angličtina a další
  • Překlad pro využití dalšími praktickými a odbornými lékaři ve světě
  • Rychlost dodání: frekvence 10-20 NS/den
  • Přímý kontakt s lékařem

 

Žádáte-li od nás překlad lékařského textu, kontaktujte nás ZDE.

Share Button