Překlad lékařské zprávy: magnetická rezonance

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Překlady lékařských zpráv do: němčiny, angličtiny, ruštiny, španělštiny. Expresní kontakt: +420 608…

Dnes jsme obdrželi od klientky dotaz na překlad lékařské zprávy z oboru: magnetické rezonance, tedy oddělení rezonanci provádějící. Celý soubor čítal 2 běžné stany, odhadem 3,5 – 4 normované strany této zprávy. Lékařský překlad toliko typický našemu týmu. Překladu jsme se ujali v cca 15 hodin a bude připravený zítra ráno.

Překlad lékařské zprávy: rozsah

Překlad asi 4 normovaných strany do angličtiny v rámci medicíny, zabere lékaři asi 4 hodiny práce. Po překladu bude následovat jazyková korektura daného textu, jehož kvalitu tak garantujeme co do obsahu, tak do formy jazyka. Korektura bude provedena soudním znalcem v oboru anglický jazyk.

Překlady lékařských zpráv: charakteristiky

  • Překlady vypracované lékaři / vysoká odborná úroveň překladu
  • Možnost expresní práce za příplatek
  • Rychlá odezva týmu/ inteligentní domluva
  • Možnost dalšího zpracování zpráv: syntéza
  • Překlady dalších lékařských textů, např. pro farmacii, atestace apod.

Překlady lékařských zpráv: statistika

  • překlad 15 normovaných stran do 24 hodin: možné
  • překlad 6 – 10 normovaných stran/ do 24 hodin ode 2. dne přijetí překladu: běžná norma
  • běžné termíny pro krátké zprávy: 1 – 3 dny

Žádáte-li od nás překlad lékařských zpráv do angličtiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button