Polština

 • 2.5.2024

Lékařské překlady z/do polštiny:

 • Zejména překlady lékařských zpráv (zprávy propouštěcí, předoperační vyšetření apod.).
 • Překlady z oblasti farmacie: léčiva, legislativa, marketing.
 • Farmaceutický marketing.
 • Překlady klinických studií.
 • Nadále překlady z veterinární medicíny.
 • Překlady medicínské techniky.

Překlady vypracovány odborníky: 

 • MUDr. Helmut Schwarz – a jeho tým lékařů.
 • MUDr. Helena Schwarzová
 • MUDr. Sergei Ivanov – a jeho tým lékařů.
 • MUDr. Šimon Janda
 • MUDr. Petr Čapek
 • MVDr. Petr Dvořák
 • PhDr. Olga Pavelková
 • Mgr. Stanislav Moudrý
 • Mgr. Roman Sivý
Share Button