Překlad lékařské zprávy pro pojišťovnu

  • 17.4.2024

Překlad lékařské zprávy pro pojišťovnu z angličtiny + razítko soudního tlumočníka: Telefonát přijatý ráno v 8:30 zněl jako požadavek pro českou pojišťovnu vyžadující pro své posudkové oddělení překlad lékařské zprávy lékaři + razítko soudního znalce. Dle našeho odborného postoje úkon zcela podřadný, neboť překlad lékařem není v drtivém množství případů soudními tlumočníky napodobitelný. Překlad lékařské […]

Share Button
Zařazeno do témat: , ,