Lékařské zprávy pro zahraniční lékaře: USA, Německo, Anglie, Austrálie apod.

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady textů lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Nejčastějšími destinacemi překladů lékařských zpráv našich klientů jsou právě: USA, Německo a nadále další země mluvící anglicky, jako Kanada, Austrálie, Nový Zéland. Současně to jsou také země, kde životní úroveň je poměrně vysoká a tomu odpovídá také možný nadstandard pro další léčbu českých pacientů. Překlad lékařské zprávy z pochopitelných důvodů je současně nejenom nutným materiálem, ale také dobrou vizitkou, kterou odborně zpracovaný překlad garantuje.

Žádáte-li od nás překlad lékařské zprávy pro zahraniční lékaře, kontaktujte tým lékařů prosím ZDE.

Share Button