Kompaktní tým pro lékařské překlady

ODBORNÝ ZÁBĚR V LÉKAŘSKÝCH PŘEKLADECH: 

 • 💉 Překlady Lékařských Zpráv – Naši odborní překladatelé zajistí, že lékařské zprávy budou přeloženy s maximální přesností, aby mohly být použity pro lékařské účely po celém světě.
 • Překlady Posudků Odborných Lékařů – Zajišťujeme překlady posudků od odborných lékařů, které jsou klíčové pro vaše lékařské rozhodování.
 • 📊 Překlady Klinických Studií – Pomáháme vám s přesnými a kvalitními překlady klinických studií, abyste mohli rozšířit vaše léčebné postupy a dosáhnout mezinárodního uznání.
 • 📢 Překlady Marketingových Materiálů – Chcete-li oslovit mezinárodní publikum, nabízíme překlady marketingových materiálů, které pomohou zvýšit povědomí o vašem léčebném postupu nebo produktu.
 • 💊 Překlady z Farmaceutického Marketingu – Pomáháme farmaceutickým společnostem s překlady z marketingového materiálu, abyste mohli úspěšně uvádět své produkty na trh.

Náš tým odborných překladatelů se specializuje na syntézy a překlady lékařských textů, včetně lékařských zpráv (LZ) a dalších lékařských dokumentů. S našimi službami budete mít jistotu, že vaše lékařské texty budou přesné a komunikativní ve vašem cílovém jazyce. 🌐🩺📊

Jak dlouho lékaři u nás pracují

Situace v roce 2023 je taková, že jet o již 14. rokem co překládáme lékařské texty intezivně – tým MUDr. Schwarze dostal mnoho příležitostí, aby se ujistil, že jeho lékaři mohou pracova občas i přes čas, tj. často o víkendu a méně často i v noci. Lékaři všeobecně patří k nejzapálenjším odborníků na poli překladů. O tomto oboru by se dalo napsat jistěže mnoho, ale s ohledem na lékařské tajemství, můžeme jen občas provést nějaký ten náznak toho, co je to vlastně jazyková odborná lékařská práce.

Překladatelský tým MUDr. Schwarze je tým specializující se na překlady v oboru medicína a farmacie (lékařské překlady). Nejvýznamnější zastoupení zakázek nalezneme v překladech v daných oborech v kombinacích v daném pořadí neboli HLAVNÍ JAZYKY PŘEKLADU:

 • překlad lékařských zpráv v rozsahu čeština ↔ němčina,
 • lékařský překlad čeština ↔ angličtina.

Lékařské překlady v jazycích:

 • čeština ↔ ruština,
 • čeština ↔ angličtina (a reprezentantivní projekt překladů lékařských scriptum pro OSU)
 • čeština ↔ němčina
 • čeština ↔ ukrajinština,
 • čeština ↔ chorvatština,
 • čeština ↔ maďarština,
 • čeština ↔ srbochorvatština,
 • čeština ↔ polština,
 • čeština ↔ španělština,
 • čeština ↔ italština.
 • v mezi-jazyčných kombinacích: čeština ↔ slovenština, němčina ↔ angličtina atd.

Lékařské překlady: počet stran

Tým překládajících lékařů pracuje velice přesně a kvalitně. V rámci medicínských překladů přeložíme ročně více, než 6000 normovaných stran, jak v rámci překladu lékařských textů/zpráv, nebo lékařských textů/studií. Nadále se pravidelně věnujeme překladů z oblasti medicínské techniky. Výjimkou nejsou ani překlady komplexů pro montáž operačních sálů čítající stovky normovaných stan.

Překlady lékařské: jazyky a propouštěcí zprávy

Mezi nejčastější kombinace týmu Dr. Schwarze patří překládaná němčina a angličtina. Ty se řadí mezi prvních 80 % přijímaných zakázek v oblasti lékařských zpráv. Další lékařské překlady vypracováváme minoritně v následujících jazycích a přibližně v tomto statistickém pořadí: ruština, polština, ukrajinština, maďarština, chorvatština, italština. Nejčastější překládanou typologií v oblasti překladu lékařských zpráv, je překlad PROPOUŠTĚCÍCH ZPRÁV.

Syntézy lékařských textů a vycestování

Efektivní syntézy lékařských textů čerpané a prováděné v průběhu lékařských překladů. Možnost syntézy (výtahu) lékařského textu v rozsahu 2-4 normované strany německým nebo ruským lékařem. Možnosti adekvátního posouzení a schválení syntézy navrhované pacientem. Překlady laboratorních výsledků a překladů LZ pro účely vycestování. Ve II. kvartálu 2023 jsme realizovali řadu překladů, kdy jsme zvládli zpracovat texty lékařských zpráv v rozsahu 10 fyzických stran (= ano, někdy i 20 normovaných stran).

Překlady výpisů ze zdravotní dokumentace

Velmi často žádaným překladem ze strany pacientů z/do angličtiny či němčiny jsou výpisy zdravotní dokumentace. Pacient je odesílán od svého praktického či specializovaného lékaře k zahraničnímu či naopak. Nebo pacient mění lékaře a žádá rychlý překlad výpisu ze své dokumentace. Toto jsme schopni po individuální domluvě dodat i ve zkráceném termínu. Překladatel- tedy přímo samotný lékař anebo tým lékařů budou pracovat na tomto požadavku prioritně. Medicínské překlady pro pacienty z/do jazyků: polština, italština, němčina, angličtina.

Překlady posudků odborných lékařů

Pro výkon svého povolání, sportovní činnosti nebo např. žádostí o přiznání invalidních důchodů přichází klienti se žádostmi o překlady posudků specializovaných lékařů. Kvalitní překlady v oblasti lékařství vypracované odborníkem v daném oboru – tedy přímo lékařem. S ohledem na důležitost zpracovávaných údajů zdrojového textu, tedy údajích o zdraví pacienta pro budoucí potřeby na trhu práce, sportovních aktivit nebo další léčby je na úroveň zpracování těchto překladů kladen mimořádný důraz. Zmiňované typy lékařských překladů vyhotovíme v těchto jazycích: italština, angličtina, slovenština.

Žádáte-li od nás konzultaci na téma vašeho překladu, kontaktujte nás prosím ZDE.

Obchodní podmínky:

Share Button