Kompaktní tým pro lékařské překlady

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Lékařské překlady: překlady vypracovávané  lékařskými odborníky. Překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Překlady lékařských zpráv týmem MUDr. Schwarze do angličtiny, němčiny, polštiny, ruštiny, francouzštiny. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

ODBORNÝ ZÁBĚR V LÉKAŘSKÝCH PŘEKLADECH: 

Překladatelský tým MUDr. Schwarze je tým specializující se na překlady v oboru medicína a farmacie (lékařské překlady). Nejvýznamnější zastoupení zakázek nalezneme v překladech v daných oborech v kombinacích v daném pořadí neboli HLAVNÍ JAZYKY PŘEKLADU:

 • překlad lékařských zpráv v rozsahu čeština ↔ němčina,
 • lékařský překlad čeština ↔ angličtina.

Lékařské překlady v jazycích:

 • čeština ↔ ruština,
 • čeština ↔ ukrajinština,
 • čeština ↔ chorvatština,
 • čeština ↔ maďarština,
 • čeština ↔ srbochorvatština,
 • čeština ↔ polština,
 • čeština ↔ španělština,
 • čeština ↔ italština.
 • V mezi-jazyčných kombinacích: čeština ↔ slovenština, němčina ↔ angličtina atd.

Lékařské překlady: počet stran

Tým překládajících lékařů pracuje velice přesně a kvalitně. V rámci medicínských překladů přeložíme ročně více, než 6000 normovaných stran, jak v rámci překladu lékařských textů/zpráv, nebo lékařských textů/studií. Nadále se pravidelně věnujeme překladů z oblasti medicínské techniky. Výjimkou nejsou ani překlady komplexů pro montáž operačních sálů čítající stovky normovaných stan.

Překlady lékařské: jazyky a propouštěcí zprávy

Mezi nejčastější kombinace týmu Dr. Schwarze patří překládaná němčina a angličtina. Ty se řadí mezi prvních 80 % přijímaných zakázek v oblasti lékařských zpráv. Další lékařské překlady vypracováváme minoritně v následujících jazycích a přibližně v tomto statistickém pořadí: ruština, polština, ukrajinština, maďarština, chorvatština, italština. Nejčastější překládanou typologií v oblasti překladu lékařských zpráv, je překlad PROPOUŠTĚCÍCH ZPRÁV.

SYNTÉZY LÉKAŘSKÝCH TEXTŮ A LZ VYCESTOVÁNÍ

Efektivní syntézy lékařských textů čerpané a prováděné v průběhu lékařských překladů. Možnost syntézy (výtahu) lékařského textu v rozsahu 2-4 normované strany německým nebo ruským lékařem. Možnosti adekvátního posouzení a schválení syntézy navrhované pacientem. Překlady laboratorních výsledků a překladů LZ pro účely vycestování.

Žádáte-li od nás konzultaci na téma vašeho překladu, kontaktujte nás prosím ZDE

Obchodní podmínky:

Share Button