Tým pro lékařské překlady

Share Button
Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Lékařské překlady: překlady vypracovávané  lékařskými odborníky. Překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Překlady lékařských zpráv týmem MUDr. Schwarze do angličtiny, němčiny, polštiny, ruštiny, francouzštiny. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Překladatelský tým MUDr. Schwaze je tým specializující se na překlady v oboru medicína a farmacie (lékařské překlady). Nejvýznamější zastoupení zakázek nalezneme v překladech v daných oborech v kombinacích v daném pořadí: překlad lékařských zpráv v rozsahu čeština ↔ němčina, lékařský překlad čeština ↔ angličtina. Nadále i v ostatních jazycích jako v sestupném pořadí: čeština ↔ ruština, čeština ↔ chorvatština, čeština ↔ maďarština, čeština ↔ srbochorvatština, čeština ↔ polština, čeština ↔ španělština, čeština ↔ italština. V mezijazyčných kombinacích: čeština ↔ slovenština, němčina ↔ angličtina atd.

Lékařské překlady: počet stran

Tým překládajících lékařů pracuje velice přesně a kvalitně. V rámci medicínských překladů přeložíme ročně více, než 6000 normovaných stran, jak v rámci překladu lékařských textů/zpráv, nebo lékařských textů/studií. Nadále se pravidelně věnujeme překladů z oblasti medicínské techniky. Výjimkou nejsou ani překlady komplexů pro montáž operačních sálů čítající stovky normovaných stan.

Překlady lékařské: jazyky a propouštěcí zprávy

Mezi nejčastější kombinace týmu Dr. Schwarze patří překládaná němčina a angličtina. Ty se řadí mezi prvních 80 % přijímaných zakázek v oblasti lékařských zpráv. Další lékařské překlady vypracováváme minoritně v následujících jazycích a přibližně v tomto statistickém pořadí: ruština, polština, ukrajinština, maďarština, chorvatština, italština. Nejčastější překládanou typologií v oblasti překladu lékařských zpráv, je překlad PROPOUŠTĚCÍCH ZPRÁV.

SYNTÉZY LÉKAŘSKÝCH TEXTŮ A LZ VYCESTOVÁNÍ

Efektivní syntézy lékařských textů čerpané a prováděné v průběhu lékařských překladů. Možnost syntézy (výtahu) lékařského textu v rozsahu 2-4 normované strany německým nebo ruským lékařem. Možnosti adekvátního posouzení a schválení syntézy navrhované pacientem. Překlady laboratorních výsledků a překladů LZ pro účely vycestování.

 

Kontakty

Překlady lékařských textů

Lékařské texty přijímáme zpravidla v různých podobenstvích a pro různé účely využití. Mezi překlady pro další účely léčby patří zcela jistě překlady lékařských zpráv. Dalšími překlady lékařských textů jsou všechny následné typologie:

Poslední lékařské překlady a překlady pro zahraniční lékaře 2017

Překlad 1850 stran odborných lékařských textů do anglického jazyka v poslední dekádě roku 2016. Leden 2017: 15 přijatých souborů lékařských zpráv pro účely následné léčby v zahraničí. 2 x přijat překlad lékařských zpráv do slovenského jazyka. Leden 2017: 168 normovaných stran překladů lékařských zpráv do německého jazyka:

 • zprávy propouštěcí
 • zprávy posudkových lékařů
 • zprávy onkologů
 • zprávy z radiografického oddělení
 • kardidiologie

Charakter odborné lékařské práce a co je kvalita cílového textu

 • práce v týmu lékařů – až 20 lékařů pro překlady do angličtiny a němčiny
 • čeští, slovenští a němečtí lékaři
 • vysoká odborná kvalita cílového textu
 • možnost individuálních dohod
 • možnost jiného zpracování odborné lékařské zprávy, než překlad
 • krátké termíny dodání

Žádáte-li od nás konzultaci na téma vašeho překladu, kontaktujte nás prosím ZDE

Obchodní podmínky: