Překlad výpisu zdravotní dokumentace do angličtiny

V pondělí jsme přijali práci, jejímž obsahem bylo přeložit do anglického jazyka část zdravotní dokumentace pacienta, tedy překlad tzv. výpisu. zdravotní dokumentace, resp. její větší části. Celý proces se vázal na 22 stran z lékařské dokumentace, které bylo nunto přeložit do konce týden. 22 stran nakonec čítalo celých 25 stran normovaných a je možno konstatovat, že se jednalo o práci, řekněme, dokonale stanovenou, neboť překlad 35 stran do angličtiny z českého jazyka je perfektní týdení norma našeho kolegy lékaře. Ten běžně přeloží cca 30 – 40 stran týdně, ať se jedná o překlad lékařských zpráv, překlad z farmacie, nebo jakýkoliv jiný odborný překlad. Obtížnost je ve všech případech přibližně stejná, tedy nejvyšší co se oboru ve srovnání s ostatními týká. Lékař je tedy na normu i obor navyknutý a nečiní mu překlad dané normy žádné potíže.

Jste-li náš klient, nebo se jím chcete stát – kontaktujte nás prosím ve věci lékařského překladu ZDE.

Share