Překlad výpisu zdravotní dokumentace do angličtiny

Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem - oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420...

Odborné lékařské překlady do angličtiny a dalších jazyků. Překlady výpisů ze zdravotní dokumentace – tzv. jazykové syntézy. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem – oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420…

V pondělí jsme přijali práci, jejímž obsahem bylo přeložit do anglického jazyka část zdravotní dokumentace pacienta, tedy překlad tzv. výpisu. zdravotní dokumentace, resp. její větší části. Celý proces se vázal na 22 stran z lékařské dokumentace, které bylo nutno přeložit do konce týden. 22 stran nakonec čítalo celých 25 stran normovaných a je možno konstatovat, že se jednalo o práci, řekněme, dokonale stanovenou, neboť překlad 35 stran do angličtiny z českého jazyka je perfektní týdenní norma našeho kolegy lékaře.

NORMA TÝDENNÍ MUDR. SCHWARZE

Ten běžně přeloží cca 30 – 40 stran týdně, ať se jedná o překlad lékařských zpráv, překlad z farmacie, nebo jakýkoliv jiný odborný překlad. Obtížnost je ve všech případech přibližně stejná, tedy nejvyšší co se oboru ve srovnání s ostatními týká. Lékař je tedy na normu i obor navyknutý a nečiní mu překlad dané normy žádné potíže.

Překlad výpisu zdravotní dokumentace do angličtiny

Překlad výpisu ze zdravotní dokumentace do dalších jazyků – je možná. Mimo angličtinu, se zpravidla provádí do němčiny. Další jazyky spíše jen občasně. Směr léčby českých pacientů do zahraničí, probíhá z titulu kvality převážně do Německa nebo anglicky hovořících destinací (VB, USA). Cca 10 % lékařských zpráv nebo jejich výpisů, provádíme mimo angličtiny (jazykové syntézy expresně 2 NS z 10 NS lékařské dokumentace za 1 pracovní den), do španělštiny, slovenštiny, ruštiny apod. A to v případech delšího pobytu v zahraničí – pracovní důvody – a návrat do ČR, kdy český občan žádá následnou léčbu např. v IKEM z důvodu dalšího setrvání v ČR.

Jste-li náš klient, nebo se jím chcete stát – kontaktujte nás prosím ve věci lékařského překladu ZDE.

Share Button