Citlivé osobní údaje o zdravotním stavu fyzických osob

  • 9.5.2024

Informujeme naše klienty, že jimi zaslané dokumenty obsahují osobní údaje vč. citlivých osobních údajů o zdravotním stavu fyzických osob. Tyto citlivé údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

🛡️ Citlivé osobní údaje o zdravotním stavu fyzických osob 🏥

15. května 2023

Vážení klienti,

🔒 Důležité oznámení o ochraně vašich osobních údajů

Chtěli bychom vás informovat, že jsme obdrželi dokumenty od našich důvěryhodných klientů, které nesou s sebou zvláštní zodpovědnost. Tyto dokumenty obsahují osobní údaje včetně citlivých informací o zdravotním stavu fyzických osob.

🔒 Závazek k bezpečnosti a souladu s předpisy

Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás na prvním místě. Veškeré zpracování těchto citlivých údajů je řízeno Nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Dále dodržujeme zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nám klade závazky týkající se ochrany vašich citlivých informací.

🔒 Důvěrnost a vysoká úroveň profesionality

Vaše citlivé osobní údaje jsou v naší péči pečlivě střeženy a zpracovávány. Dbáme na to, aby byla zachována maximální ochrana vašich soukromých informací. Naši Tým akademických překladatelů se řídí etickými normami, aby vaše údaje byly bezpečně převedeny a nepodléhaly neoprávněnému přístupu.

🔒 Vaše důvěra je pro nás nepostradatelná

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali důvěřováním nám s vašimi citlivými osobními údaji. Zavazujeme se k tomu, že všechny vaše informace budou v naší péči řádně zabezpečeny a použity pouze v souladu s předpisy.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete bližší informace o zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Vaše spokojenost a důvěra jsou naším hlavním cílem.

S pozdravem,

Tým akademických překladatelů

Potřebujete lékařský překlad s mlčelivostí – kontaktujte nás ZDE.

Share Button