Medicínské překlady ve vysoké kvalitě lékopisu

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři. Jazyky pro překlad ve farmacii: anglicky, německy, slovensky, česky, rusky, polsky, francouzsky, maďarsky, italsky. Tel: + 420 608 666 582.

Němčina, angličtina – překlad medicínské problematiky a farmakologie: Odborné zaměření překladu z němčiny do češtiny v oblasti farmacie probíhá na základě nejnovějších trendů v oboru Medicína – obecně, a farmacie (lékopisectví), studiem nejaktuálnějších trendů na poli odborném i obchodním v těchto vysoce sofistikovaných oborech a disciplínách. Překlady v našem týmu vypracovávají lékaři, farmaceuti, chemici (zde převážně v překladech pro chemický průmysl a dovoz).

Překlad němčina – farmakologie

Němčina– překlad: medicínské texty a farmakologie – postupy, lékopisy apod.:
Odborné zaměření překladu z němčiny do češtiny v oblasti farmacie (farmakologie překlady / němčina, angličtina) probíhá na základe nejnovějších trendu v oboru medicína (specializace: interní lékařství, kardiologie, ortopedie apod.) a farmacie, studiem nejaktuálnějších trendu na poli odborném i obchodním v těchto vysoce sofistikovaných oborech a disciplínách.

JAZYKY PRO PŘEKLAD FARMACIE:

Česky, slovensky, polsky, rusky, švédsky, francouzsky, italsky, německy anglicky. Termíny pro výkon farmaceutického překladu: krátké projekty – 1 až 3 pracovní dny, projekty nad 20 normovaných stran (často dvojjazyčně, jako česko-slovensky, anglicko-česko-německy, apod.) – 1 pracovní týden. Medicínské překlady realizujeme v běžných i EXPRESNÍCH termínech.

Pro překlad z oblasti medicíny – nás prosím kontaktujte ZDE.

Share Button