Lékařská syntéza české zprávy při překladu do němčiny

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Naši klienti/pacienti si u nás nechávají pravidelně vypracovávat mimo specializované lékařské překlady lékařských zpráv (tzv. strohý překlad), také tzv. syntézy lékařských dokumentací a zpráv (např. výpis z pacientovi dokumentace, nebo přímo z pacientovi lékařské dokumentace) a všech listinných souborů.

Překlady lékařských zpráv: 24 hod.

Posledně zmíněná verze může být typickou ukázkou žádosti zvané: syntéza lékařské zprávy. Ta vzniká z např. rozsáhlé lékařské dokumentace výběrem toho nejdůležitějšího pro daný záměr a přímý překlad do němčiny. Běžně takto laděné syntézy vypracováváme pro účely lékařských vyšetření Čechů ve Spolkové republice. Lékařské zprávy překládáme expresně do 24 hodin. Překlad lékařské zprávy probíhá od německých, českých a dalších lékařů z rukou týmu MUDr. Schwarze.

LÉKAŘSKÉ PŘEKLADY – LÉKAŘSKÁ SYNTÉZA

výběr lékaře se specializací pro překlad
vysoká odborná úroveň překládaného textu
přesné termíny dodání
možnost překladu lékařské zprávy v expresním termínu: 24 hodin
překlad do lékařské angličtiny
překlad do lékařské němčiny
překlad v lékařské kvalitě do dalších jazyků: ruština, italština, polština, španělština, francouzština

Syntézy lékařských textů – LÉKAŘSKÝ PŘEKLAD

Popsání postupu a termínů zhodnocení a realizace syntézy lékařské zprávy do němčiny, (rozsah původní dokumentace pacienta: 100 listů): 1) Přijetí dokumentace do rukou lékaře, 2) Nastudování dokumentace, určení priorit z obsahu dokumentace a dle pacientova účelu, 3) Výběr nejdůležitější podstaty, 4) Překlad daného výběru do němčiny, nebo angličtiny v logickém kontextu. Pozn.: jednotlivé úkony je schopen provést pouze lékař. Ostatní typ odborníků: tlumočníci jmenovaní soudem, expertní tlumočníci dalších oborů: nemohou a nemají a nemohou mít pravomoc takového rozsahu. Termín pro vypracování syntéze ze 100 stránkové dokumentace pacienta, kde výsledek má být cca 30 % původního textu: asi 1 týden.

Požadujete-li od nás překlad a syntézu lékařské zprávy do němčiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

https://www.akademicti-prekladatele.eu/preklad-vypisu-zdravotni-dokumentace-do-anglictiny-2/

Share Button