3 věděcké studie: překlad z angličtiny

  • 17.4.2024

Včera v odpoledních hodinách jsme byli osloveni klienty se žádostí o překlad 3 vědeckých studií z anglického do českého jazyka. Náš lékař studie prohlédl a stanovil délku pro překlad: 3 týdny. Ta byl nezbytně nutná, jelikož se jednalo o velmi náročný překlad vědeckých studií, včetně obsažených statistik. Daný překlad měl sloužit pro předložení úřadům kvůli nezbytné žádosti o registraci.

Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem - oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420...

V naší překladatelské agentuře si velmi ceníme odborné znalosti, které nám umožňují poskytnout vysoce specializované služby v lékařské oblasti. 🩺📚 Když hovoříme o překladech v lékařství, máme na mysli odborníky, kteří rozumí jak jazyku, tak odborné terminologii. Mezi naše oblíbené a nejžádanější služby patří překlady z oblasti lékařského marketingu. 📊💊 Toto je specifická oblast, kde je důležité pochopení jak lékařských aspektů, tak marketingových strategií. Dále se věnujeme překladům vědeckých studií. 🧪📖 Tyto texty jsou často náročné svou odborností a vyžadují pečlivou práci a důkladné pochopení tématu. A v neposlední řadě jsme hrdí na naše překlady lékařských zpráv, které provádíme ve spolupráci s lékaři. 📄👩‍⚕️ Toto partnerství nám umožňuje zaručit, že naše překlady nejen správně reflektují lékařskou terminologii, ale také mají pečlivou a odbornou kontrolu ze strany lékařských specialistů. Pokud hledáte odborné a důvěryhodné překlady v lékařské oblasti, jsme tady pro vás! 👍😊

Překlady studií: normy

Klient nám zadal překlad vědeckých studií v předpokládaném rozsahu 50 normovaných stran dle vzorečku 1800 úhozů (mezery + znaky) = 1 NS. Studie budou dodány ve formátu Word v jazyce čeksém. Část ze 3 studií bude dodána postupně – před samotným úplným dokončení. Překlad bude splňovat danou odbornost poskytnutou lékařem.

Charakter odborné práce lékaře

  • vysoká výsledná kvalita textu
  • překlady v krátkých termínech
  • až 10 normovaných stran / denně – lékařské studie
  • překlady pro farma firmy, SÚKL a další
  • překlady v expresním režimu: až 20 NS denně

CHARAKTER PRÁCE TÝMU MUDR. SCHWARZE

Překladatelství v oblasti lékařství vyžaduje mimořádnou preciznost, hlubokou erudici a specifickou expertízu. Tým MUDr. Schwarze je v této oblasti považován za elitu. 🩺 Charakter odborné práce lékaře-překladatele se vyznačuje akribií a meticulózností. Vysoká výsledná kvalita textu 📜 je klíčovým indikátorem jejich práce. Profesionalita tohoto týmu zajišťuje, že i složité lékařské koncepty a terminologie jsou přenášeny s absolutní věrností a integritou.

Kromě vynikajících lingvistických schopností má tým MUDr. Schwarze také schopnost zvládnout náročné překlady v krátkých termínech ⏳. Až 10 normovaných stran denně v oblasti lékařských studií svědčí o jejich efektivitě a disciplíně. Jejich portfolio zahrnuje prestižní zakázky pro farmaceutické společnosti, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a další renomované instituce. 🌡️💊 Překlady v expresním režimu, kdy dokáží zpracovat až 20 NS denně, ukazují, že tento tým je nejen erudovaný, ale také flexibilní a přizpůsobivý v dynamickém prostředí lékařského překladatelství. Ve světě lékařských překladů je esenciální kombinovat profundní medicínské znalosti s lingvistickou excelencí, a tým MUDr. Schwarze je živoucím důkazem této symbiózy. 🌟

Překlady z/do angličtiny: Profesionální přístup a preciznost

Překlady studií: Dodržování standardů

Základním předpokladem pro spolupráci s našimi klienty je dodržování daných standardů a norm. Jedním z nedávných úkolů byl překlad vědeckých studií o celkovém rozsahu přibližně 50 normovaných stran. Jako vodítko pro normování stran používáme standardní vzoreček, kde 1 normovaná strana odpovídá 1800 úhozům, tedy kombinaci mezer a znaků.

Studie, které máme přeložit, jsou v češtině a budou nám postupně dodávány ve formátu Word. Klient se rozhodl dodávat části z těchto studií postupně, ještě před jejich úplným dokončením, což nám umožní zahájit překladový proces dříve a urychlit tak celkový čas realizace.

Záruky kvality a odbornosti týmu MUDr. Schwarze:

  • Vysoká výsledná kvalita textu: Každý překlad je pečlivě zkontrolován z hlediska odborného i jazykového. Odborné znalosti zajišťuje náš tým lékařů a lingvistů.
  • Rychlé dodání: Díky naší flexibilitě a zkušenostem můžeme nabídnout překlady v krátkých termínech – až 10 normovaných stran denně v případě lékařských studií.
  • Specializace na farmaceutický sektor a státní ústavy: Máme bohaté zkušenosti s překlady pro farmaceutické firmy, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a mnoho dalších institucí.
  • Expresní režim pro urgentní překlady: Pokud potřebujete rychlejší servis, nabízíme expresní režim, kde můžeme zpracovat až 20 normovaných stran denně.

V našem týmu naleznete kombinaci lékařské odbornosti a lingvistického umu, což z nás dělá ideálního partnera pro vaše překladatelské potřeby. Díky MUDr. Schwarze a jeho týmu můžete být jisti, že váš překlad bude vždy na nejvyšší úrovni, a to jak z hlediska odborného, tak jazykového. 📚🌍🔬📖👩‍⚕️👨‍⚕️🌐

Žádáte-li kvalifikovaný překlad vědeckých studií lékaře s danou specializací – kontakt je ZDE.

MUDr. Helena Schwarzová je unikátní v kombinaci své lékařské odbornosti a schopnosti překládání lékařských textů. Jako lékařka má hluboké pochopení lékařské terminologie a praxe, což jí umožňuje provádět překlady s vysokou úrovní přesnosti a náležitým kontextuálním pochopením. Její hlavní pracovní náplní je překládání lékařských textů, vědeckých studií, lékařských zpráv a dalších odborných materiálů. Díky své lékařské vzdělání je schopna rozpoznat nuance v textech a přesně přeložit i ty nejkomplexnější lékařské termíny. Její práce je neocenitelná pro lékařské instituce, farmaceutické společnosti a výzkumné organizace, které potřebují kvalitní a přesné překlady svých materiálů. MUDr. Schwarzová také často spolupracuje s lékařskými týmy na mezinárodní úrovni, kde je její schopnost komunikovat složité lékařské informace v cizích jazycích neocenitelná. Její práce je důkazem toho, jak může kombinace dvou odlišných dovedností – lékařství a překladu – vytvářet mimořádnou hodnotu v odborném světě.

Share Button
Zařazeno do témat: ,