Překlad lékařské zprávy pro pojištovnu z angličtiny + razítko soudního tlumočníka

  • 10.7.2014
Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékaři – specialisty: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři (Překlady lékařských zprávy v běžném i expresním režimu – expresní režim např. 120 minut od zadání překladu. Překlad v expresním režimu, může být vypracován v řádu hodin). Expresní kontakt: +420…

Telefonát přijatý ráno v 8:30 zněl jako požadavek pro českou pojišťovnu vyžadující pro své posudkové oddělení překlad lékařské zprávy lékaři + razítkou soudního znalce. Dle našeho odborného postoje úkon zcela podřadný, neboť překlad lékařem není v drtivém množství případů soudními tlumočníky napodobitelný.

Překlad lékařské zprávy pro pojišťovnu z angličtiny

Lékařská zpráva psaná ručně se sníženou čitelností měla být přeložena do českého jazyka a klientka během dnešního dne stále komunikuje s pojišťovnou. Překlad lékařské zprávy realizujeme v běžném i expresním režimu. Překlad v expresním režimu, může být vypracován v řádu hodin.

Překlady lékařských zpráv: pojišťovny

Pojišťovnám i našim klientům doporučujeme zvážit pojem: odborný lékařský překlad vs. požadavek typu “na překlad musí být nějaké razítko, že jste překlad udělali vy”. Na překladech neexistují nějaká razítka. Překlad může nést razítko 1) výše zmíněného soudního tlumočníka, 2) razítko ošetřujícího lékaře. Razítko agentury dle formálních kvalit nemůže mít pro lékařký překlad žádný význam. Elektromagnetická rezonance, překlady RTG, překlad CT. Překlady lékařských zpráv do angličtiny a překlady všech tipů farmaceutických textů do angličtiny. Překlady expresní metodo s dodáním medicínského překladu do případně 1 hodiny, jako jediní na trhu.

Charakter překladu lékařských zpráv

  • překlad českými praktickými, odbornými a posudkovými lékaři
  • překlad v krátkém časovém horizontu
  • využití pro další praktické, odborné a posudkové lékaře v ČR a zahraničí
  • rychlá domluva s lékařem

Žádáte-li od nás lékařský překlad z rukou lékaře – kontakt je prosím ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,