Masarykov onkologický ústav – preklady lekárskych správ

  • 8.6.2024

Masarykov onkologický ústav Brno: Nasledujúci piatok nás v neskorších večerných hodinách opäť kontaktoval klient vo veci expresného prekladu 4-stranovej lekárskej správy do nemčiny a angličtiny, správy vydanej Fakultnou nemocnicou Brno – Masarykovým onkologickým ústavom Brno. V tomto prípade 4 strany lekárskej správy majú hodnotu 8 normostrán, čo je veľmi častý vzor v lekárskych správach, pozri analýzu odvetvia o normostrách v lekárskych prekladoch (zdravotné správy) – ide o zhustenejší, t. j. tzv. intenzívny text, ktorý zvyčajne odhadujeme z náhľadu a v tomto prípade – pomerne presný odhad – má hodnotu 8 normostrán prekladu. Preklad od lekára/onkológa zaručuje: vysokú odbornú úroveň preloženého textu.


Preklad lekárskych správ: termíny

Podobné správy zvyčajne dodávame do 2 až 4 pracovných dní. Na žiadosť klienta je možná práca v expresnom a veľmi expresnom režime. Preklad približne 20 normostrán trvá onkológovi približne 5 pracovných dní. Kratšie termíny sú reálne po dohode s lekárom: približne 4 dni a v niektorých situáciách je možné zostať v štandardnom režime prekladu. Začiatok práce na preklade spravidla: okamžite, t. j. naozaj nedochádza k omeškaniu s termínom, resp. dané termíny vyhovujú 99 % klientov – preklad sa začína do hodiny od zadania. V ostatných prípadoch sa s klientom dohodneme na tzv. expresných riešeniach v režime express normal a express ultra.


Preklady lekárskych správ: obsah

Daná správa z ambulantného vyšetrenia obsahuje v angličtine: dátum a popis nálezu, správu z vyšetrenia a vyšetrenie likvoru. Text je veľmi citlivou záležitosťou vzhľadom na presnosť, s akou ho musí lekár preložiť. Nemecký lekár nášho tímu sa nedopustí ani najmenšej chyby. Predmetnú správu preloží lekársky prekladateľ z nemeckého jazyka precízne do nemeckého jazyka: t. j. všetky skratky sú lekárom rozčlenené, v texte sú vykonané morfologické zmeny.


Brno – EXPRESNÝ preklad lekárskych správ

Medzi mimopražských zákazníkov z kliník (veľmi často: II. onkologická klinika LF UK a NOÚ), ústavov a nemocníc, v Brne patria najmä: Fakultné nemocnice. Brno je treťou destináciou pre príjem lekárskych správ v nemeckom jazyku. Preklady lekárskych správ do nemčiny a angličtiny v Brne sa odosielajú do 2 – 5 pracovných dní. Kratšie lekárske správy do 1 – 2 pracovných dní. Preklad správ z Fakultnej nemocnice v Brne pre nemeckých lekárov do nemčiny lekárom. Termíny prekladu lekárskych správ z onkológie sú navrhnuté ako čas potrebný na kvalitný preklad – pri kratších správach je to zvyčajne: 1 – 3 pracovné dni. Expresné preklady onkologických správ: 1 pracovný deň.


Preklad lekárskej správy do Mníchova

Preklad nemeckými lekármi – garantujeme medicínsku presnosť prekladu: preklad v Stuttgarte, Mníchove, Hannoveri – tím MUDr. Schwarza (onkológia, neurológia, oftalmológia – kmeňový tím + pridružení lekári).

Priemerný čas vyhotovenia: správy vyhotovujeme v tradičnom časovom rámci, t. j. približne 5-10 normostrán (priemerný akceptovaný rozsah onkologických lekárskych správ) do 2-4 pracovných dní. Preklady lekárskych správ, je možné vyhotoviť v expresných a veľmi expresných termínoch.

Ak požadujete presný preklad správy od nemeckého lekára onkológa, kontaktujte nás TU.

Share Button
Zařazeno do témat: