Překlady z oboru psychologie a logopedie

  • 4.4.2018
Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem - oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420...

Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem – oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420…

Provádí klinický psycholog. Možnost dodání razítka klinického psychologa. Reálný čas překladu do angličtiny psychologem na 1 souhrnou zprávu: 1-2 pracovní dny. Reálný čas pro překlady psychologického posudku


v rozsahu 10 normovaných stran: 2-3 pracovní dny. Smluvení konuzltace s psychologem. Posouzení nutnosti překladu celé zprávy posudku. Možná odborná syntéza psychologického textu.

Překlady z oblasti logopedie a psychologie

Práce klinického psychologa v praxi v psychologické poradně pro dospělé a děti, nebo pro děti a dorost či rodinné a partnerské poradenství – může být doplněna prací na odborných překladech do angličtiny z oblasti výzkumu nebo stejnojmenných tématik, týkajících se vývojové psychologie nebo jiných posuzovaných sfér.

PŘEKLADY Z OBLASTI PSYCHOLOGIE PRO ŽÁKY ZŠ

Účelem překladu z oblasti psychologie nebo logopedie je doplnění informací v cizojazyčném rámci pro odborníka další péče anebo pro účely studia žáků a dorostu.

Žádáte-li překlad logopedických zpráv – vypracování psychologem, kontakt je ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,