Preklad zo slovenského jazyka do němčiny

  • 29.5.2019

Preklad CT – vyjádření radiologa ze slovenštiny do němčiny (MUDr. Schwarz): 

(Dotaz klienta: „Mali by ste priestor na preklad do nemčiny ca. 600 slov lekárskeho textu?“)

Metóda:
Bezprostredne po i.v. podaní dávky 68Ga-PSMA, prepočítanej na hmotnosť pacienta, bolo urobené snímanie zamerané na oblasť prostaty. Následne po 60 minútach od aplikácie RF bolo urobené snímanie za použitia PET/CT skenerov Biograph mCT 40/Biograph Horizon, s rekonštrukciou dát s transmisnou korekciou absorbcie pomocou CT, s i.v. podaním kontrastnej látky (100 ml Visipaque 320). Snímanie bolo vykonané od bázy lebky po inguíny, bez horných končatín.

Dôvod vyšetrenia: C61
N Á L E Z:
Hlava + krk: Patologické hromadenie RF t.č. nenachádzame. LU bilat. retromandibulárne, submandibulárne a pozdĺž cievnych zväzkov max. veľkosti 14x8mm, bez patologickej kumulácie RF.
——————-
Hrudník: Patologické hromadenie RF t.č. nenachádzame. Pľ. parenchým – bez ložiskových zmien char. mts, v S5 l.sin., S4/5 l.dx. fibrotické a dystelektatické zmeny + zhrubnutie priebehu interlóbia vpravo – v.s. pozápalové zmeny.
Fluidothorax bilat., max. šírky 24mm.
Mediastínum, hily a axily bez LAP.

Share Button