Překlad: výsledky molekulárního vyšetření

  • 14.11.2017
Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem - oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420...

Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem – oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420…

Biopsie – překlad: žádost o překlad do angličtiny. Poslední změna ve zprávě: MUDr. Janda. Překlad lékařské zprávy: MUDr. Schwarz. Některé odborné detaily překladu: Makropopis: TBB 5+2 l. sin. 5 vzorků do velikosti 0,2 x 0,1 x 0,1 cm. Mikropopis – překlad.
Zhmožděné fragmenty plicního parenchymu pouze v jednom z nich ( blok B ) jsou zastiženy struktury nízce diferencovaného nemalobuněčného karcinomu. Nádor je TTF1, napsin A, CK7 pozitivní, negativní p63. IHC profil svědčí pro adenokarcinom primárního bronchopulmonálního původu. 8140/3 G3 C34.9. Materiál (blok B) odesíláme k vyšetření mutace EGFR.

Překlad zprávy: výsledky molekulárního vyšetření

Zpracováno akreditovanou metodou dle SOP KZ03_SM0170 UL PAT Histologické vyšetření tkání. Zpracováno akreditovanou metodou dle SOP KZ03_SM0172 UL PAT Imunohistochemické vyšetření. Napsin A není předmětem akreditace.
Závěr: Popisující lékař: MUDr. Janda. Dodatek ze  dne 18.12.2015 10:34:12. Dodatečné sdělení: CGB a.s., Ostrava – Výsledek molekulárně genetického vyšetření.

Karyotyp: překlad lékařské zprávy

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH MUTACÍ EGFR GENU Izolace DNA z parafínového bloku č. B15/14497-B kitem DNA Sample Preparation Kit (Roche). Analýza 40 mutací v EGFR genu (29 delecí v exonu 19, L858R, T790M, G719X – včetně G719S, G719A, G719C; S768I, 5 inzercí v exonu 20). Použitá metoda: cobas® EGFR Mutation Test (Roche)
Indikace: nález.

Žádáte-li překlad lékařské zprávy /molekulární vyšetření/ – kontakt je ZDE.

Share Button