Odborné lékařské překlady do němčiny

  • 1.6.2017
Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem - oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420...

Odborné lékařské překlady do němčiny. Lékařské překlady zpráv z kardiologie, chirurgie, onkologie, neurologie, rehabilitační medicíny, oftalmologie dětských i dospělých pacientů z/do německého jazyka. Překlady do němčiny a angličtiny. Překlady zpráv německým lékařem – oftalmologem. Expresní kontakt pro naléhavé případy: +420…

Od minulého týdne zpracováváme požadavek jednoho našeho klienta “překladatelské agentury”, která nás požádala o překlad asi 30 stran Lékařské dokumentace pacienta z češtiny do německého jazyka. Agentura nedisponuje kvalifikovanými lékaři a jejím hlavním zaměření nejsou lékařské překlady – proto se obrací na nás, abychom poptávku překladu zprávy do němčiny, realizovali.

Odborné lékařské překlady do němčiny

Zpravidla mezi naše klienty pro lékařské překlady, patří nejenom přímí zákazníci – pacienti, lékaři, zdravotnické ústavy, vědecké ústavy a nemocnice, ale v neposlední řadě také některé jazykové a překladatelské agentury, které žádají překlad odborného textu lékařem, pacienti pak na žádost lékaře.

REALIZAČNÍ TÝM NĚMECKÝCH LÉKAŘSKÝCH PŘEKLADŮ: MUDr. SCHWARZ

Náš zpracovatelský tým lékařů čítá odborníky z oblasti odborné a všeobecně medicíny (neboli praktického lékařství – praktické lékaře, a odborné lékaře – i primáře oddělení, jakými jsou: interna, chirurgie, onkologie) pro jazykové kombinace čeština – angličtina – slovenština, angličtina –  čeština, němčina – slovenština (překlady do slovenštiny v poměru k češtině, angličtině, němčině 2:4:4), němčina – čeština, čeština – slovenština, švédština – čeština (zde velmi často překlady z oblasti lékařského marketingu). Nadále překlady zpráv k jazykových kombinacích: ruština – slovenština, ruština – čeština, francouzština – slovenština, francouzština – španělština, čeština – španělština, slovenština – španělština – angličtina.

Odborné lékařské překlady do němčiny

Lékařské překlady do němčiny – nadále všechny cizí jazyky překládáme také z angličtiny a někdy také z němčiny a švédštiny do dalších zmíněných jazyků. Taková poptávka je však reální tak v 5 % případů. Mezi benefity odborné lékařské překladatelské práce, patří:

  • vypracování lékařem do termínu zadání
  • vysoká odborná úroveň výsledného textu
  • možnost doplnění o soudně znalecké razítko, tj. překlad s ověřením
  • překlady pro veliké nemocnice a ústavy: IKEM, Motol apod.
  • Překlady do němčiny z češtiny, angličtiny, slovenštiny

Žádáte-li odborné lékařské překlady do němčiny / kontaktujte vedoucího lékaře ZDE.

 

Share Button