Lékařské překlady z ruštiny do češtiny – přesná terminologie

  • 26.5.2016
Dr. Schwarz a jeho tým lékařů pro překlady lékařských textů z medicíně: EN, DE, RU, IT, SP, PL... Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Dr. Schwarz a jeho tým lékařů pro překlady lékařských textů z medicíně: EN, DE, RU, IT, SP, PL… Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Lékařské překlady z ruštiny do češtiny zajišťuje lékař se znalostí češtiny a ruštiny. Lékařské překlady jsou dovávány pacientům žádajícím překlad své lékařské zprávy z ruského jazyka do češtiny. Překlad do češtiny obsahuje garantovanou lékařskou terminologii. Lékařský překlad zprávy z ruštiny je dodáván v krátkých termínech nebo dle dispozic lékaře.

Lékařské překlady z ruštiny do češtiny – tým lékařů

Další tým lékařů zpracovávajících překlady lékařských zpráv z ruského do českého jazyka je k dispozici hlavnímu lékaři, který koordinuje samotný překlad, termíny jeho zpracování a výběr vhodného lékaře pro překlad lékařské zprávy do ruštiny. Překlady zpráv realizují lékaři v běžném, i expresním režimu. Na překladu se lze dohodnout přímo s lékařem.

Lékařské překlady z ruštiny do češtiny – termíny dodání

Termín pro dodání lékařské zprávy přeložené z ruštiny do češtiny se odvíjí od akutální dostupnosti lékaře. Zpravidla však nepřesahuje dobu 2-3 dnů. Pokud tomu tak je, je to z důvodu snížené kapacity pro překlad z titulu nahromadění se více lékařských zpráv v jeden okamžik.

Lékařské překlady z ruštiny do češtiny: benefity

  • Překlady českými a ruskými lékaři
  • Garantovaná terminologie a lékařský sensus
  • Vypracování krátkých zakázek v expresních termínech
  • Možnost další práce s lékařským textem: extrakt údajů z LZ
  • Překlady pro české a ruské pacienty
OVĚŘENÉ PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV DO RUŠTINY

Utentický text překladu lékařské zprávy (může být řešeno i jako expresní překlad / může být řešeno i jako expresní překlad s ověřením / může být řešeno i jako expresní překlad s ověřením v Praze (s dodaným originálem pro spárování překladu)): ОСНОВНОЙ АНАМНЕЗ: Семейный анамнез: незначительный, личный анамнез: гипертония в режиме фармакотерапии, сахарный диабет 0, ИБС 0, инф. желтуха 0, Туберкулез 0, глаукома 0, онкологический анамнез: опухоль правосторонней почки. Предыдущие операции: состояния после аппекдэктомии в молодости, состояние после медицинского освидетельствования холецистэктомии 2007, травмы: без постоянных последствий. Болезни связанные с кровотечением: sinе. Предыдущие трансфузии: sinе. Злоупотребление: не курит, алкоголь по случаям. Профессиональный и социальный анамнез: директор фирмы, семейный режим. Аллергические заболевания: sine

Žádáte-li od nás překlad lékařské zprávy z ruštiny do češtiny – kontaktujte nás ZDE.

Překlady ruštiny

 

Share Button