Překlady z farmacie – jazyková a odborná úroveň

Co se jazykové úrovně překladů týká, ta je pro zapálenost lékařů při odborné práci následně prověřena odborníkem v daném oboru: soudním znalcem, což zaručí dokonalost textu i obsahu. Dané korektury probíhají v rámci ceny za překlad, nejsou tedy účtovány extra. Žádá-li od nás klient překlad z farmacie v rozsahu cca 50 normovaných stran, jsme schopni jej … Pokračování textu Překlady z farmacie – jazyková a odborná úroveň