Překlad lékařské zprávy pro pojištovnu z angličtiny + razítko soudního tlumočníka

Telefonát přijatý ráno v 8:30 zněl jako požadavek pro českou pojišťovnu vyžadující pro své posudkové oddělení překlad lékařské zprávy lékaři + razítkou soudního znalce. Dle našeho odborného postoje úkon zcela podřadný, neboť překlad lékařem není v drtivém množství případů soudními tlumočníky napodobitelný. Překlad lékařské zprávy pro pojišťovnu z angličtiny Lékařská zpráva psaná ručně se sníženou … Pokračování textu Překlad lékařské zprávy pro pojištovnu z angličtiny + razítko soudního tlumočníka