Překlady z farmacie – jazyková a odborná úroveň

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Co se jazykové úrovně překladů týká, ta je pro zapálenost lékařů při odborné práci následně prověřena odborníkem v daném oboru: soudním znalcem, což zaručí dokonalost textu i obsahu. Dané korektury probíhají v rámci ceny za překlad, nejsou tedy účtovány extra. Žádá-li od nás klient překlad z farmacie v rozsahu cca 50 normovaných stran, jsme schopni jej dodat do 7 pracovních dní, což odpovídá procovní normě lékaře normě 5- 6 NS/den.

Žádáte-li od nás překlad z farmacie, nebo byste jej rádi nejprve konzultovali, spojte se s námi prosím ZDE.

Share