Překlady od praktických lékařů

Překlady od praktických lékařů: čeština, angličtina, němčina, slovenština, ruština, francouzština, polština, švédština. Překlady od praktických lékařů. Zajištění bezvadné jazykové úrovně překladu od praktického lékaře v konkrétním jazyce jazykovou korekcí znalce jazyka: ano. Zajištění soudního razítka na překladu v daném jazyce: ano. Dodání v termínech dle smluveného rozsahu: ano. Možnost překladu krátkých lékařských zpráv: ano.

Překlady od praktických lékařů: cíle

Překlady od praktických lékařů: pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Určení zpráv praktických lékařů překládajících do cizího jazyka: zahraniční lékaři. Určení zpráv: praktických a odborných zahraničních lékařů: odborní a praktičtí lékaři v ČR a lékaři žijící a pracující v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Švédsko, Izrael):

  • Přechody mezi jazyky: ano.
  • Rozepisování zkratek lékaři do jazyka: ano.
  • Přepis a překlad ručně psaných zpráv ostatních praktických lékařů: ano.

Nejčastější mezijakykové překlady ⇔ od praktických lékařů: angličtina-němčina, angličtina-polština, angličtina-ruština, angličtina-švédština, angličtina-slovenština.

Překlady od praktických lékařů: oficiálně

Určení překladů pro mimolékařské úkony, tedy mimo účely další léčby, zpravila jimi jsou: úřady i instituce ČR, zaměstnavatelé v ČR a zahraničí, české a zahraniční pojišťovny zdravotní a pojišťovny komerčního pojištění (případy škody na zdraví) = překlady od lékařů + razítko soudního ověření. Soudně ověřené překlady pro pojišťovny od lékařů pro posudkové lékaře, express: ano. Práce pro pojišťovny: ano (zpravidla překlady dokumentací posudků znalců k pojišťovacím případům).

Překlady od praktických lékařů: tým

Překlady od praktických lékařů: 10 lékařů z klinickou praxí žijících v zahraničí i v ČR. Postup při řízení projektů vědecko lékařských překladů:

  • příjem informací ohledně požadované LZ od pacienta (rozsah, charakter, zvláštní instrukce pro zpracování lékaři, termín, metody vypracování – se soudním ověřením / NE)
  • zhodnocení dostupnosti aktuálně dostupného praktického lékaře s požadovanou lékařskou zprávou
  • sdělení informací klientovi o disponibilitě lékaře (případně doladění termínů dodání překladu lékařské zprávy apod.)
  • akceptace překladu lékařské zprávy praktikujícím lékařem
  • dodržení termínu dodání překladu lékařské zprávy pacienta
  • předání lékařské zprávy pacientovi

Žádáte-li překlad od praktického lékaře, kontakt na tým lékařů je ZDE.

 

 

Share