Lékařská syntéza české zprávy při překladu do němčiny

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Překlady lékařskými odborníky: překlady z oblasti lékařského marketingu, překlady vědeckých studií a v neposlední řadě, překlady lékařských zpráv lékaři.

Naši klienti/pacienti si u nás nechávají pravidelně vypracovávat mimo specializované lékařské překlady lékařských zpráv (tzv. strohý překlad), také tzv. syntézy lékařských dokumentací a zpráv (např. výpis z pacientovi dokumentace, nebo přímo z pacientovi lékařské dokumentace) a všech listinných souborů. Posledně zmíněná verze může být typickou ukázkou žádosti zvané: syntéza lékařské zprávy. Ta vzniká z např. rozsáhlé lékařské dokumentace výběrem toho nejdůležitějšího pro daný záměr a přímý překlad do němčiny. Běžně takto laděné syntézy vypracováváme pro účely lékařských vyšetření Čechů ve Spolkové republice.

Popsání postupu a termínů zhodnocení a realizace syntézy lékařské zprávy do němčiny, (rozsah původní dokumentace pacienta: 100 listů): 1) Přijetí dokumentace do rukou lékaře, 2) Nastudování dokumentace, určení priorit z obsahu dokumentace a dle pacientova účelu, 3) Výběr nejdůležitější podstaty, 4) Překlad daného výběru do němčiny, nebo angličtiny v logickém kontextu. Pozn.: jednotlivé úkony je schopen provést pouze lékař. Ostatní typ odborníků: tlumočníci jmenovaní soudem, expertní tlumočníci dalších oborů: nemohou a nemají a nemohou mít pravomoc takového rozsahu. Termín pro vypracování syntéze ze 100 stránkové dokumentace pacienta, kde výsledek má být cca 30 % původního textu: asi 1 týden.

Požadujete-li od nás překlad a syntézu lékařské zprávy do němčiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

Share